Magic the Gathering
Magic the Gathering30801 MEDLEMMAR 0 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
FORUMET Start | Forumnytt | Sök | Regler | Privata bord 
ÅRSMöTE 2018: FöRENINGEN SVENSKAMAGIC Årsmöten: Övriga frågor... Årsmöte: Val av övriga förtroe...
Årsmöte: Val av styrelser
Senast läst: 13:39:13, 20/1 -19. Läst 310 gånger.
Discus

Simic
HUVUDVäKTARE
REDAX
MODERATOR
JUDGE L1
HEDERSMEDLEM
FSVM - LEDAMOT
Norrköping
@svm s. 5/3 -04

467 rubriker
8380 svar

Årsmöte: Val av styrelser 14:29:33, 20/8 -18  
Valberedningens förslag till Föreningen SvenskaMagics styrelse!

Ordförande: Oliver Sundström (lyzio) – omval med ny post
Oliver är en bredvid Daniel och Rikard förhållandevis ny person i styrelsen, men han har redan hunnit med flera års arbete i förbundets tjänst. Tidigare har han suttit som ledamot för förbundsstyrelsen, men valberedningen tycker att det är lämpligt att Oliver nu kliver upp som ordförande. Valberedningen uppfattar Oliver som en lyhörd och öppen person som gillar att engagera sig praktiskt i sina föreningar, med andra ord bra förmågor som ordförande. Därtill har Oliver många års erfarenhet av föreningsengagemang på olika nivåer, bland annat som ordförande för en lokal spelförening i Osby och som ordförande för Sverok SKuD (numera Sverok Skåne) 2008-2009. Tack vare detta har Oliver redan ett stort kontaktnät och mycket goda kunskaper inom Sverok, även dessa kvaliteter kommer tjäna förbundet väl. En klockren kandidat, enligt valberedningen.

Kassör: Daniel Alström (Discus) – omval
Förbundet hade förmodligen inte existerat i nuvarande form utan Daniels enorma engagemang för Magiccommunityn i Sverige, SvenskaMagic, och Magic i stort. Han har under flera år varit en nyckelfigur inom såväl Förbundet som dess avdelningar, och även om han själv säger sig egentligen inte vilja ta på sig så mycket ansvar så tenderar han ändå alltid vara den som ser till att saker och ting blir gjorda. Bredvid Rikard sitter Daniel på allra mest kunskap om förbundet och dess beskaffenheter. Daniels roll i styrelsen går inte att överskatta, och hans fortsatta förtroende från valberedningen är fullständigt självklar.

Ledamot: Rikard Johansson (Hoogard) – omval med ny post
Rikard har redan, precis som Daniel, suttit i styrelsen på alla möjliga poster, och redan givit många ideella timmar till såväl förbundet som Magiccommunityn i Sverige i stort. Liksom Daniel har han en enorm kunskapsbank att hämta erfarenheter från, men trots det är Rikard aldrig rädd för att tänka nytt när förändring behövs, vilket synts i arbetet med att förändra förbundets stadgar till exempel. I enlighet med hans egen önskan har valberedingen valt att nominera honom till ledamot.

Ledamot: Jonatan A Ceder (Setai) – omval
Jonathan är förhållandevis ny i styrelsen jämfört med rävarna, men har redan hunnit vara med och driva praktiska projekt inom ramarna för styrelsens arbete. Valberedningen tycker därmed att det är lämpligt att han får förnyat förtroende, och hoppas att han tar ännu större plats i styrelsens arbete i framtiden.

Ledamot: Fredrik Nyqvist (Centerfredrik) – omval
Fredrik har liksom Jonatan intresserat sig mycket för praktiska projekt inom styrelsens arbete, vilket valberedingen finner både intressant och nyttigt. Styrelsen behöver kunna arbeta både på en strategisk nivå och en praktisk nivå, varför valberedningen finner det lämpligt att Fredrik får förnyat förtroende.

Alexander Eriksson (Ramia94) – nyval
Alexander är en av två nyval som valberedningen föreslår. Valberedningen uppfattar Alexander som en ödmjuk person som har förmåga att arbeta flexibelt i en grupp, både som lyssnare eller ledare, bollplank eller projektledare. Han har också många intressanta tankar om förbundets och Magics framtid, vilket valberedningen finner nyttigt och användbart inför nästa verksamhetsår.

Andreas Lindgren (gortekS) – nyval
Andreas är det andra nyvalet till styrelsen och valberedningen uppfattar honom som en kreativ och analytisk person. Trots att Andreas inte har några direkta erfarenheter av styrelsearbete har han erfarenhet av ideellt arbete inom olika föreningar, och hans faktiska arbete som grafisk designer och kommunikatör kommer helt säkert komma både styrelsen och förbundet till stor nytta.


Valberedningens bedömning grundas dels i styrelsemedlemmarnas arbete under året, dels på skriftliga intervjuer med respektive kandidat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningens förslag till Juniors styrelse!
Det finns ännu inget förslag. Finns det någon där ute som känner att de skulle vilja hjälpa till lite grann? Det är inget betungande att sitta i Junior eller Seniors styrelser, så om du känner att du vill veta lite om hur det är att arbeta i en styrelse, så kan detta vara något för dig. Vi pratar om i snitt en timmes arbete i månaden!


Valberedningens förslag till Seniors styrelse!
Det finns ännu inget förslag. Finns det någon där ute som känner att de skulle vilja hjälpa till lite grann? Det är inget betungande att sitta i Junior eller Seniors styrelser, så om du känner att du vill veta lite om hur det är att arbeta i en styrelse, så kan detta vara något för dig. Vi pratar om i snitt en timmes arbete i månaden!
 
The sparkmage shrieked, calling on the rage of storms of his youth. To his surprise, the sky responded with a fierce energy he'd never thought to see again.

Discus

Simic
HUVUDVäKTARE
REDAX
MODERATOR
JUDGE L1
HEDERSMEDLEM
FSVM - LEDAMOT
Norrköping
@svm s. 5/3 -04

467 rubriker
8380 svar

1. Senior finns det nu ett försla... 21:44:36, 27/8 -18  
Senior finns det nu ett förslag på, men vi behöver fortfarande någon eller några frivilliga. Finns det verkligen ingen i Junior som kan tänka sig att göra marginellt med arbete i styrelsen?
 
The sparkmage shrieked, calling on the rage of storms of his youth. To his surprise, the sky responded with a fierce energy he'd never thought to see again.
BYT BORD TILL


 
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!